Textruta: Textruta: TORGHANDEL
Textruta: MARKNADSKALENDRAR

Driftstoppens orsak kan bero på många olika saker som är omöjligt att bevisa i efterhand. Det är med andra ord enda gången den kontrollerade har tillgång till bevisfakta.

 

Att den kontrollerade inte ges möjlighet att bevisa orsaken till driftstoppet är oacceptabelt, det är först senare när kontrollanten författat sitt övervägande att ta ut en kontrollavgift som den kontrollerade via ett brev på posten får vetskap om att Skatteverket har gjort ett anonymt kontrollbesök och överväger att ta ut en kontrollavgift på 12 500 eller 25 000 kronor.

 

Vid en efterföljande tvist, där ord står emot ord, är det Skatteverket som utan egen bevisbörda vinner. Om inte annat så borde det tillföras ett krav i kassaregisterlagen att det på plats sker en utredning om vad som orsakade bristen. Det är naturligtvis lockande för kontrollanten att kunna berika statskassan.

 

De höga kontrollavgifterna på 12 500 och 25 000 kronor lär knappast ses som försumbara av Skatteverket. Något som i sämsta fall kan locka kontrollanten till att tumma på skyldigheten att i sin verksamhet iaktta den saklighet som krävs för att rättssäkerheten inte ska äventyras.

 

Skatteverkets beslut kan alltid överklagas till Förvaltningsrätten, det skall dock sändas till Skatteverket som på så vis har möjligheten att stoppa överklagandet, samt avskriva beslutet när dom inser att deras argument inte håller för en fällande dom i Förvaltningsrätten. Med erfarenhet från ett stort antal skatteärenden, där jag varit behjälplig, kan jag konstatera att Skatteverket många gånger lagt ner kravet, eller upphävt beslut om kontrollavgift när beslutet överklagats till Förvaltningsrätten.

 

Av de ca 70 fallen jag granskat har Skatteverket i nästan 25% fallen vikit sig när jag har ifrågasatt deras krav. Man kan inte utesluta att det även finns ett betydande mörkertal där kontrollerade handlare i brist på kunskap/dyr advokathjälp betalat kontrollavgifter baserade på felaktiga grunder.

 

Om alla överklaganden i stället handlagts av Förvaltningsrätter med påföljd av friande domar i stället för Skatteverkets avskrivningar, så hade torg och marknadshandlarna med största sannolikhet fått större förståelse för problematiken med att använda kassaregister utomhus.

Och framför allt så hade Skatteverkets handläggning av kontrollavgifter för torg- och marknadshandeln förmodligen blivit mera saklig än som nu är fallet.

 

Stig Wiklund

KOMMENTERA

Börja med att ange rubriken på den artikel du vill kommentera

Efter granskning och godkännande publiceras din kommentar, även ditt för och efternamn publiceras, dock inte din e-postadress.

Artikelnamn

Förnamn

Efternamn

Din mailadress

Kommentar

SKATTEVERKET UTREDER INTE BRISTER PÅ PLATS

Skatteverket gör anonyma kontrollköp där kontrollanten inte ger sig till känna omgående när kontrollköpet är klart. Därför har den som kontrollerats ingen möjlighet att på plats visa, och framförallt bevisa det som orsakat bristen.

            -ARKIVET-      
        En beskrivning      
        Knallens moment 22      
        Inga certifierade register      
        om kassaregisterlagen      

Länkar