Textruta:

LÄMNA GÄRNA EN KOMMENTAR

Börja med att ange rubriken på den artikel du vill kommentera

Efter granskning och godkännande publiceras din kommentar, även ditt för och efternamn publiceras, dock inte din e-postadress.

Artikelnamn

Förnamn

Efternamn

Din mailadress

Kommentar
Textruta: TORGHANDEL
Textruta: MARKNADSKALENDRAR

Välkommen till www.knalleweben.se

Länkar   

2014-01-20

Kontrollenheten en förbrukningsvara

I kontrollenheten finns ett batteri som driver den befintliga realtidsklockan i enheten.

Batteriet till klockan går inte att byta vilket betyder att alla nuvarande kontrollenheter måste bytas när batteriet tar slut.

 

Hur kapaciteten på batteriet påverkas vid minusgrader är det ännu ingen som har svarat på. När en extern strömkälla som försörjer klockan i kontrollenheten uteblir, så tar den sin ström från sitt eget batteri i stället. Klockan installeras och ställs av tillverkaren när kontrollenheten tillverkas.

Stig Wiklund

 

SKVFS (2009:12) Kapitel 12

12 § Data ska kunna lagras i minst 7 år även om kontrollenheten inte är strömförsörjd.

 

13 § En kontrollenhet ska ha en livstid på minst 7 år.

 

14 § Minnet som lagrar kontrolldata ska ha sådan kapacitet att det kan hantera lagring av minst fem års kontrolldata.

 

15 § En kontrollenhet får inte försena utskrift av kassakvitto så att det är märkbart av användaren eller påverkar dennes arbetsmiljö.

 

18 § föreskriver att klockan inte får avvika mer än +/-5 minuter per år i rumstemperatur (+20 °C ).

 

SKVFS (2009:03)

5 § En kontrollenhet får endast användas i en användningsmiljö eller utsättas för en miljö som den är certifierad för.

Ett kassaregister får endast användas i en användningsmiljö eller utsättas för en miljö som anges i dess tillverkardeklaration.

Anm. 5 § tog Skatteverket senare bort då kravet på kassaregister började gälla för torg och marknadshandlare. Någon användarmiljö beträffande utomhus och temperaturer lämnades inte i tillverkardeklarationer till Skatteverket.

Kontrollenheterna certifieras med lägsta temperatur + 5 grader i enlighet med Skatteverkets krav.

            -ARKIVET-      
        En beskrivning      
        Knallens moment 22      
        Inga certifierade register      
        om kassaregisterlagen