Textruta: Textruta: Svenska Evenemang är Torg och marknadshandlarnas Ekonomiska förenings (TOMER) egen katalog på Internet. Katalogen finns även i pappersformat och brukar finnas att köpa i slutet av januari för innevarande år. Katalogen liksom föreningens tidning som kommer ut fyra gånger om året kan beställas på  TOMERs kontor telefon 08-42 0552 93.

Evenemang & Marknadskalendern sägs vara den äldsta katalogen över svenska marknader. Den ges ut i både pappersformat och på Internet, den brukar publiceras i februari för innevarande år.

Textruta: Här följer ytterligare länkar till flera svenska marknadskataloger som finns på nätet, samt till övriga norden
Textruta: RESAOROA
Textruta: MAF
Textruta: LOPPMARKNADER 
        i SVERIGE
Textruta: BONDENS EGEN MARKNAD
Textruta: NORGE
Textruta:
            -ARKIVET-      
        En beskrivning      
        Knallens moment 22      
        Inga certifierade register      
        om kassaregisterlagen      

Länkar