Textruta:

Börja med att ange rubriken på den artikel du vill kommentera

Efter granskning och godkännande publiceras din kommentar, även ditt för och efternamn publiceras, dock inte din e-postadress.

Artikelnamn

Förnamn

Efternamn

Din mailadress

Kommentar

VARNING FÖR SKATTEVERKETS UPPLYSNINGSTJÄNST!

Skatteverket har en upplysningstjänst dit du kan vända dig för att få svar på dina frågor. Det är dock viktigt att du känner till att svaret du får inte är rättsligt bindande.

 

Det finns flera fall där medborgare som har följt och tillämpat de anvisningar man erhållit vid kontakt med Skatteverkets upplysningstjänst senare fällts i domstolar samt tvingats betala avgifter till statskassan.

Det är minst sagt förvånande att en myndighet tillhandahåller information som är vilseledande. Att svaren som lämnas av upplysningstjänsten inte är rättsligt bindande väcker viktiga frågor om den informationsverksamhet som Skatteverket bedriver gentemot de skattskyldiga.

Vilket ansvar tar Skatteverket för de svar och den rådgivning som lämnas genom skatteupplysningen och på andra sätt? Ska Skatteverket överhuvudtaget lämna svar eller råd i frågor om Skatteverket inte vid efterföljande prövning står för svaren? Även om svaren i sig inte är rättsligt bindande kan man fundera på om inte Skatteverket har ett skadeståndsansvar gentemot de skattskyldiga som drabbas ekonomiskt av de felaktiga svaren.

Stig Wiklund

KOMMENTERA

Textruta: TORGHANDEL
Textruta: MARKNADSKALENDRAR

Välkommen till www.knalleweben.se

Länkar   

            -ARKIVET-      
        En beskrivning      
        Knallens moment 22      
        Inga certifierade register      
        om kassaregisterlagen