Textruta:

ÖVERKLAGANDEN STOPPAS

AV SKATTEVERKET

På så vis utfärdas endast fällande domar, och dom ärenden som Skatteverket med största sannolikhet skulle förlorat i Förvaltningsrätten stoppas och prejudikat som är till nackdel för Skatteverket undviks på så vis.

 

En marknadsknalle som till Förvaltningsrätten överklagar Skatteverkets övervägande eller beslut att betala en kontrollavgift skall sända sin överklagan till Skatteverket i stället för att skicka  överklagandet direkt till Förvaltningsrätten. Om handlarens överklagande felaktigt sänds direkt till Förvaltningsrätten vidaresänder rätten ärendet obehandlat till Skattemyndigheten.

 

Skattemyndigheten å sin sida sänder inkomna överklaganden till Förvaltningsrätten med sina synpunkter och tidigare handlingar, om det är så att dom räknar med att vinna, och de ärenden som Skatteverket bedömer att dom kommer att förlora i Förvaltningsrätten avskrivs i stället.

 

Om överklaganden i stället handlagts av Förvaltningsrätten med påföljd av friande domar i stället för Skatteverkets avskrivningar hade torg och marknadshandlarna med största sannolikhet fått större förståelse för problematiken med att använda kassaregister utomhus som endast är avsedda att användas i inomhusmiljö.

Stig Wiklund

KOMMENTERA

Börja med att ange rubriken på den artikel du vill kommentera

Efter granskning och godkännande publiceras din kommentar, även ditt för och efternamn publiceras, dock inte din e-postadress.

Artikelnamn

Förnamn

Efternamn

Din mailadress

Kommentar

Skatteverket avskriver sina krav på kontrollavgifter som dom utfärdar på torg och marknads-handlare, krav som Skatteverket bedömer att domstolar med törsta sannolikhet skulle underkänna.

            -ARKIVET-      
        En beskrivning      
        Knallens moment 22      
        Inga certifierade register      
        om kassaregisterlagen      

Länkar