Textruta:
Textruta: TORGHANDEL
Textruta: MARKNADSKALENDRAR

Välkommen till www.knalleweben.se

Länkar   

SKATTEVERKETS ORIMLIGA SWISHKRAV

 

Trots att Skatteverket vid kontroll av knallens försäljning på marknaden konstaterar att all försäljning har registrerats i kassaregister, och att det inte förekom någon fusk med redovisningen av försäljningen kräver Skatteverket ändå att han ska betala en kontrollavgift på 12 500 kronor.

 

Motiveringen är att kontrollanten vid provköp betalade med Swish. Betalningen registrerade i kassaregistret som att betalningen gjordes med kort. På kassaregistret som var godkänt av Skatteverket saknades tekniska möjligheter att registrera betalningar på annat sätt än som kontant eller kortbetalning.

De enklaste kassaregistret som även saknade möjlighet att uppdateras såldes i tusental till torg och marknadshandlarna och används fortfarande.

 

Kontentan är således att swishbetalningen registrerats i kassaregister, vilket lagen föreskriver, men att det på kvittot står kontant i stället för Swish.

Skatteverket har ingen skyldighet enligt lagen att ta ut en kontrollavgift på 12 500 eller 25 000 kronor när försäljningen är registrerad i kassaregister, men väljer ändå att göra det om det på kvittot står kort eller kontant i stället för Swish

 

Det är endast Skatteverket som kräver att det på kvittot står att betalningen har skett med Swish vid sådan betalning. Bokföringslagen har inget krav på att ett kvitto skall innehålla uppgifter om vilket betalningssystem som använts vid betalning. Och Transportstyrelse har lämnat rekommendation att Swish betalningar registreras som kontanter i de gamla taxametrar som endast kan registrera betalningar som kontant och kredit.

Stig Wiklund

Artikelnamn

Förnamn

Efternamn

Din mailadress

Kommentar

KOMMENTERA

Börja med att ange rubriken på den artikel du vill kommentera

Efter granskning och godkännande publiceras din kommentar, även ditt för och efternamn publiceras, dock inte din e-postadress.

            -ARKIVET-      
        En beskrivning      
        Knallens moment 22      
        Inga certifierade register      
        om kassaregisterlagen