Textruta: Textruta: TORGHANDEL
Textruta: MARKNADSKALENDRAR

 Advokater eniga:

Anser att förvaltningsrätter är partiska

 

I en beställd undersökning av Rättvis skatteprocess anser den övervägande delen advokater som processar i skattemål att förvaltningsdomstolarna är partiska. 61 procent av advokaterna var eniga om den uppfattningen, endast 12 procent anger att dom är opartiska.

69 procent av advokaterna anse även att det oftast inte går att i domarna utläsa hur domstolen resonerat när de dömt.

 

84 procent av Skatteadvokaterna anser att bevisprövningar inte får ett rimligt utfall i förvaltningsdomstolar. Man menar att förvaltningsdomstolarna i många fall bortser från de bevis som fins, oavsett hur bra de är.

 

Advokater som processar i förvaltningsdomstolar och brottmålsadvokater anser att processerna i förvaltningsdomstol inte håller tillfredställande kvalitet. Skillnaden mellan förvaltningsdomstolar och övriga domstolar är anmärkningsvärt stora. Det är två av tre skatteadvokater som anser att processerna i förvaltningsdomstol inte håller tillfredställande kvalitet. Motsvarande uppfattning för andra är dock endast en av tio.

 

Här kan du läsa hela artikeln

Här finns undersökningen i sin helhet.

KOMMENTERA

Börja med att ange rubriken på den artikel du vill kommentera

Efter granskning och godkännande publiceras din kommentar, även ditt för och efternamn publiceras, dock inte din e-postadress.

Artikelnamn

Förnamn

Efternamn

Din mailadress

Kommentar
            -ARKIVET-      
        En beskrivning      
        Knallens moment 22      
        Inga certifierade register      
        om kassaregisterlagen      

Länkar