FÖRETAGARE VILL HÖJA MARKNADSHANDLARNAS HYROR

Företagare i Lomma hamn vill stoppa de marknadshandlare som säljer mat från sina vagnar. Det är den lokala företagarorganisationen Centrumföreningen Lommastråket som i skrivelse till kommunen för fram lokala företagares krav.


Argumenten pekar på att restaurangägare i Lomma hamn förlorar intäkter till marknadshandlarna med matvagnar, och att kommunen tar ut för låg hyra av marknadshandlarna jämfört med de hyror restaurangägarna betalar.

 

Marknadshandlarna har svårt att förstå kritiken

En som säljer ungerska langos har tillexempel inte samma mat som någon annan företagare där, det är således ett ökat sortiment till nytta och glädje för konsumenten.


Att jämföra och hyressätta torghandlarnas platshyra med att se till den kringliggande bofasta handelns hyresnivå är orealistiskt då det som ingår i hyran är så enormt olika.

Det överensstämmer inte heller med de anvisningar som kommunen har att rätta sig efter när det gäller att fastställa hyresnivån för upplåtelse av torghandelsplatser.

Till första sidan


 

Håkans kassaregister exploderade

            Se vidio-klipp här

 Vild Hasse Bengtsson

 Se vidion med Vild Hasse här.


Landets mest kända korvhandlare fångad  på vidio vid sitt korvstånd en sommardag år 2003 på en marknad någonstans  i Sverige