KIVIKS MARKNAD TAR INTRÄDE TILL MARKNADEN


Nytt för i år är att besökare till marknaden måste betala ett inträde på 50 kronor, men att avgiften för parkering tas bort, uppger Tony Andréasson till P4 MALMÖHUS. Inträdesavgiften är dock något som får stark kritik på Facebook av knallar som menar att det är fel att ta inträde till marknaden.


De besökare till Kiviks marknad som köper biljett på marknaden får betala 75 kr per entré/dag.50 kr per entré/dag gäller endast vid förköp.


Arrangörer har tidigare försökt att införa krav på inträdesavgift till marknaden, men misslyckats. Det är lika onaturligt med inträde till marknader som det vore att ta inträde till torg med torghandel eller för att komma in på konsum eller ICA för att handla.

En marknad är en handelsplats där människor köper och säljer varor och tjänster och där man kommunicerar och kommer överens om priser. Många marknader har även tivoli och andra aktiviteter än bara handelsplatser.

På senare tid har antalet marknadshandlare minskat och marknader upphört, ett problem som ökat i covid-19-pandemins spår. Även de ökade kostnaderna för drivmedel och övrigt är saker som påverkar marknadshandlarens lönsamhet. Att till detta lägga en inträdesavgift för att få tillträde till marknaden ses naturligtvis inte med blida ögon av handlarna.

Den allmänna uppfattningen bland försäljarna är att antalet besökare minskar när dom måste betala inträde till marknaden. En familj som måste betala flera inträdesavgifter väljer förmodligen en inträdesfri marknad i stället.

Det är arrangören som har att att avgöra vilka attraktioner som ska berika marknaden för att antalet besökare ska hålla en nivå som motiverar hyrans storlek på försäljningsplatserna och den deltagaravgift som tivoli betalar.

Att försöka omvandla Kiviks anrika marknad till någon sorts festival med inträdesavgifter tror jag är oklokt. Blir intressant att se vad som händer med Kiviks marknad i framtiden.

Stig Wiklund

   Svensk Torghandel

 Hitta Svensk torghandel här

 Vild Hasse Bengtsson

 Se vidion med Vild Hasse här.


Landets mest kända korvhandlare fångad  på vidio vid sitt korvstånd en sommardag år 2003 på en marknad någonstans  i Sverige

FÖR GAMMAL FÖR

BANKENS TJÄNSTER

När en 75 årig far skulle överföra 5 000 kronor från sitt konto till sonens stoppades överföringen av banken då SEB:s säkerhetssystem spärrade faderns kontot.

Läs mer