Textruta: Textruta:

På så vis får Skatteverket inga fällande domar och prejudikat som är till nackdel för Skatteverket undviks på så vis. Fortsätt...

ÖVERKLAGANDEN STOPPAS

AV SKATTEVERKET

 

Håkans kassaregister exploderade

Fortsätt...

Textruta: TORGHANDEL
Textruta: MARKNADSKALENDRAR

SKATTEVERKET

GÖR  ANONYMA
KONTROLLKÖP

SKATTEVERKET UTREDER INTE BRISTER PÅ PLATS

Skatteverket gör anonyma kontrollköp där kontrollanten inte ger sig till känna omgående när kontrollköpet är klart. Därför har den som kontrollerats ingen möjlighet att på plats visa, och framförallt bevisa det som orsakat bristen.

Fortsätt...

Länsstyrelsen överklagade Förvaltningsrättens dom att kommunen kräver F-skatt av torghandlare, men förlorade i Kammarrätten. Följden blir att skolklasser och flera utan F-skatt inte uppfyller kraven för att få torga i Stockholm.Fortsätt...

    Nu krävs F-Skatt

Torg och marknadshandeln har i alla tider varit ett populärt besöksmål.

Näringen är såväl livsuppehållande som underhållande med sitt varusortiment och sina attraktioner i form av bl. a. tivolin mm. Den har under ett antal årtionden överlevt den bofasta handelns återkommande försök att begränsa och t. o. m. omöjliggöra dess existens. Fortsätt...

            -ARKIVET-      
        En beskrivning      
        Knallens moment 22      
        Inga certifierade register      
        om kassaregisterlagen      
Facebook – logga in eller registrera dig

DRIFTSTOPP PÅ KASSAREGISTER SKA ÅTGÄRDAS SAMMA DAG ENLIGT SKATTEVERKET

Fortsätt...

Länkar   

 Advokater eniga: anser att förvaltningsrätter är partiska

 

Advokater som processar i förvaltnings-domstolar och brottmålsadvokater anser att processerna i förvaltningsdomstol inte håller tillfredställande kvalitet. Fortsätt...

FÄRDSKRIVARE FÖR KNALLEKÅREN

Det behövs ingen färdskrivare när jag med fordonskombinationen som består av bil och husvagn, vars totalvikt överstiger 3,5 ton men ej överstiger 7,5, åker till en marknad som en vanlig besökare utan att bedriva någon försäljning.

Men jag som knalle, måste vid samma fordonskombination och resa, ha en färdskrivare när jag ska bedriva försäljning på marknaden. Fortsätt...

Stig Wiklund            

TORG OCH MARKNADSHANDLARE     LANDETS MEST JAGADE YRKESGRUPP?

 

Riksdagsledamöter vilseledda inför beslut om lagändring.

Förarbetena till lagändring angav att det fanns kassaregister från 6 000 kronor. Sanningen var att det inte fanns kassaregister för utomhusbruk, och till sådana priser, något (som mer än ett år efter lagändringen) erkändes av uppgiftslämnaren Nils Weidstam på Kassaregisterrådet, leverantörernas egen branschorganisation. Fortsätt...