Textruta:

Välkommen till www.knalleweben.se

Länkar   

KASSAREGISTER

 EXPLODERADE

Håkan berättar när han var på Röros marknad i Norge och hans kassaregister exploderade.

Fortsätt...

DRIFTSTOPP PÅ KASSAREGISTER SKA ÅTGÄRDAS SAMMA DAG ENLIGT SKATTEVERKET

Skatteverket menar man kan åtgärda driftstoppet genom att antingen hyra en kassa eller låna en kassa från en kassaleverantör samma dag som driftstoppet inträffar eller senast dagen efter.

Fortsätt...

TORG OCH MARKNADSHANDLARE     LANDETS MEST JAGADE YRKESGRUPP?

 

Riksdagsledamöter vilseledda inför beslut om lagändring.

Förarbetena till lagändring angav att det fanns kassaregister från 6 000 kronor. Sanningen var att det inte fanns kassaregister för utomhusbruk, och till sådana priser, något (som mer än ett år efter lagändringen) erkändes av uppgiftslämnaren Nils Weidstam på Kassaregisterrådet, leverantörernas egen branschorganisation. Fortsätt...

SKATTEVERKET

GÖR  ANONYMA
KONTROLLKÖP

SKATTEVERKET UTREDER INTE BRISTER PÅ PLATS

Skatteverket gör anonyma kontrollköp där kontrollanten inte ger sig till känna omgående när kontrollköpet är klart. Därför har den som kontrollerats ingen möjlighet att på plats visa, och framförallt bevisa det som orsakat bristen.

Fortsätt...

 Advokater eniga: anser att förvaltningsrätter är partiska

 

Advokater som processar i förvaltningsdomstolar och brottmålsadvokater anser att processerna i förvaltningsdomstol inte håller tillfredställande kvalitet.

Fortsätt...

Länsstyrelsen överklagade Förvaltningsrättens dom att kommunen kräver F-skatt av torghandlare, men förlorade i Kammarrätten. Följden blir att skolklasser och flera utan F-skatt inte uppfyller kraven för att få torga i Stockholm.Fortsätt...

    Nu krävs F-Skatt

Det behövs ingen färdskrivare när jag med fordonskombinationen som består av bil och husvagn, vars totalvikt överstiger 3,5 ton men ej överstiger 7,5, åker till en marknad som en vanlig besökare utan att bedriva någon försäljning.

Men jag som knalle, måste vid samma fordonskombination och resa, ha en färdskrivare när jag ska bedriva försäljning på marknaden.

Stig Wiklund

 

Fortsätt...           

Om mina 15 plus övriga överklaganden i stället handlagts av Förvaltningsrätten med påföljd av friande domar i stället för Skatteverkets avskrivningar hade torg och marknadshandlarna med största sannolikhet fått större förståelse för problematiken med att använda kassaregister utomhus som endast är avsedda att användas i inomhusmiljö. Och Skatteverkets handläggning av kontrollavgifter på torg- och

marknadshandeln hade då förmodligen uppmärksammats och mycket starkare ifrågasatts.

FÄRDSKRIVARE FÖR KNALLEKÅREN

Lagändringar och myndigheternas tillämpning bidrar starkt till att möjligheten att försörja sig som torg och marknadshandlare blir allt svårare.

 

Kravet på kassaregister för den ambulerande handeln och alla turer kring problemen med tillämpningen av lagen är en av många spikar i kistan för den som sysslar med torg och marknadshandel.

Rättssäkerhet och trygghet för den som utövar det anrika knalleyrket är två begrepp som tyvärr sopas under mattan när det gäller lagstiftning och tillämpning

10 april 2020

Knallarnas organisation ”Torg och marknadshandlarnas ekonomiska riksförening (TOMER)” ikläder sig ansvaret att ta över en av landets största marknader. Det är den gamla anrika Kopparbergs marknad som TOMER tillsammans med Kommunen i Kopparberg kommer att driva en tid framöver.

 

Nytt tivoli till årets marknad är redan bokat och ett stort antal knallar har redan börjat anmäla sig till marknaden.

 

På senare år har det tyvärr uppstått en del svåra problem med skötseln av marknaden, problem som även fler än dom deltagande knallarna erfarit, men som Knallarnas egen organisation TOMER har för avsikt att få bukt med.

Stig Wiklund

Kopparbergs marknad får en ny arrangör

Torg och marknadshandeln har i alla tider varit ett populärt besöksmål.

Näringen är såväl livsuppehållande som underhållande med sitt varusortiment och sina attraktioner i form av bl. a. tivolin mm. Den har under ett antal årtionden överlevt den bofasta handelns återkommande försök att begränsa och t. o. m. omöjliggöra dess existens.

Fortsätt...

            -ARKIVET-      
        En beskrivning      
        Knallens moment 22      
        Inga certifierade register      
        om kassaregisterlagen      

03 oktober 2016

ÖVERKLAGANDEN STOPPAS

AV SKATTEVERKET

 

Skatteverket avskriver sina krav på kontrollavgifter som dom utfärdar på torg och marknadshandlare, krav som Skatteverket bedömer att domstolar med största sannolikhet skulle underkänna.

På så vis utfärdas endast fällande domar, och dom ärenden som Skatteverket med största sannolikhet skulle förlorat i Förvaltningsrätten stoppas och prejudikat som är till nackdel för Skatteverket undviks på så vis.

 

En marknadsknalle som till Förvaltningsrätten överklagar Skatteverkets övervägande eller beslut att betala en kontrollavgift skall sända sin överklagan till Skatteverket i stället för att skicka  överklagandet direkt till Förvaltningsrätten. Om handlarens överklagande felaktigt sänds direkt till Förvaltningsrätten vidaresänder rätten ärendet obehandlat till Skattemyndigheten.

 

Skattemyndigheten å sin sida sänder inkomna överklaganden till Förvaltningsrätten med sina synpunkter och tidigare handlingar, om det är så att dom räknar med att vinna, och de ärenden som Skatteverket bedömer att dom kommer att förlora i Förvaltningsrätten avskrivs i stället.

 

Antalet överklaganden till Förvaltningsrätten som undertecknad är involverad i och som Skatteverket backat på (förutom ett antal överväganden om kontrollavgifter) är ca 15 stycken som Skatteverket inte har vidaresänt till Förvaltningsrätten. Ytterliga sådana fall finns förmodligen bland ca 5000 torg och marknadshandlarna.

 

Om mina 15 plus övriga överklaganden i stället handlagts av Förvaltningsrätten med påföljd av friande domar i stället för Skatteverkets avskrivningar hade torg och marknadshandlarna med största sannolikhet fått större förståelse för problematiken med att använda kassaregister utomhus som endast är avsedda att användas i inomhusmiljö. Och Skatteverkets handläggning av kontrollavgifter på torg- och marknadshandeln hade då förmodligen uppmärksammats och mycket starkare ifrågasatts.

Stig Wiklund