Knallarna på marknaden i Degeberga blev       inlåsta natten mellan söndag och måndag.

Det var på Degebergamarknad som arrangören klocka 19 på söndagskvällen före marknadens första dag låste grindarna om de cirka 50 knallarna som redan intagit sina platser på marknadsområdet.

Degebergas inlåsningen av knallarna nattetid torde vara unikt för landet, något som väckte både ilska och upprördhet bland knallarna.


                                        –Det här satte säkerheten för de inlåsta knallarna på spel, vad                                              händer om någon av de inlåsta behöver akut sjukvård, eller om                                            det börjar brinna på området, eller att det uppstår en situation                                              som kräver en polisinsats, säger Guido Carinci som är                                                          TOMERS ordförande (Torg och marknadshandlarnas                                                            ekonomiska riksförening)


Räddningstjänstens syn på inlåsning har efterfrågats och de skriver bland annat så här i sitt svar: Jag kan tyvärr inte svara dig i detta specifika fall då jag inte vet vad inlåsning innebär. Bommar stängs varje natt på varje camping och på varje nattstängd verksamhet. Det ingår i vårt uppdrag att kunna ta oss in. Ibland har vi nycklar och ibland får vi lösa det ändå. Vid tillfälliga bostäder (camping osv) brukar det avtalas mellan hyresgäst och hyresvärd och en låsning kan vara en säkerhetshöjande åtgärd för att undvika obehöriga. 

Vid tillfällig uthyrning gäller sunt förnuft och avtal oftast.


                                                          Att området skulle stänga klockan 19 var det ingen                                                                knalle som blivit underrättad om, i varje fall inte den                                                              knalle som ringde arrangören som aggressivt och i                                                                berusat tillstånd hävdade motsatsen. Flera knallar                                                                vittnar dock om att de inte erhållit någon information                                                              om stängningen. Det är vanligt att knallar som varit på en annan marknad anländer på kvällen innan marknadens första dag för att inta sina platser, i synnerhet de som även behöver el till sitt boende och kylar där de förvarar matvaror som ska säljas på marknaden.

Flera av de deltagande knallar fick inte de platser de betalat för.


                                                Johanna med salami krävde tillbaka pengarna då hon inte                                                    fick den plats hon hade betalat för, och dessutom bemöttes                                                  hon på ett oförskämt och nonchalant sätt från arrangörerna.                                                  När hon beslutade att lämna marknaden och skulle åka                                                        kom en av arrangörerna och erbjöd henne en bättre plats,                                                    som hon till slut accepterade.Tiden för marknadens öppethållande sista marknadsdagen angavs gälla från klockan 9,00 till 14, 00. Knallar vittnar om att marknaden hade många gluggar som sammanlagt beräknades uppgå till cirka 300 meter.

Till första sidan