AMBULERANDE TORGHANDEL
    Ny aktivitet i covid-19 pandemins spår     Några marknadshandlare som blev ambulerande torghandlare när de flesta marknader ställdes in besökte KopparbergCovid-19 pandemin slog till och myndigheternas restriktioner gjorde att de flesta
marknaderna, med några få undantag, tvingades ställa in sina marknader. Resultatet för landets marknadshandlare, arrangörer och tivolin blev förödande. Läs mer


   SWEDBANK FÖRLORADE I                  TINGSRÄTTEN

      Fick inte säga upp Widar Nords betalkonto

Varken Widar Nord eller rätten köper Swedbanks hänvisning "bristande kundkännedom". Domstolen fastställde att uppsägningen var ogiltig. Läs mer

KRÄV ATT ALLA  MÅSTE TA          EMOT KONTANTER


14 september 2021. Ledamöter på väg till riksmötets öppnande i Riksdagshuset.Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag


I min skrivelse till Riksdagens Ledamöter motiverar jag varför dom i motioner ska begära en lagändring som innebär att alla är skyldiga att ta emot svenska sedlar och mynt. Jag inleder skrivelsen så här:


DEN ALLMÄNNA MOTIONSTIDEN NÄRMAR SIG

Och jag tar mig friheten att med detta brev uppvakta dig med en vädjan att lägga en motion som kräver lagstiftning att alla är skyldiga att ta emot svenska sedlar och mynt som betalning för varor och tjänster, med bland annat följande motivering. Läs mer


Torg och marknadshandeln har i alla tider varit ett populärt besöksmål. Ända från längst i söder och hela vägen upp till nordligaste Sverige finns både salutorg och marknader som tillsammans besöks av miljontals människor. Läs mer

   JO ANMÄLAN MOT FINANSINSPEKTIONEN

Finansinspektionen har i samlingsärende 21-9930 tagit emot ett stort antal anmälningar från allmänheten som innefattar skarp kritik mot banker. Kritiken riktas mot anmälda bankers ovilja att uppfylla de rättigheter som tillkommer svenska konsumenter genom EU:s betalkontodirektiv implementerat den 1 juni 2017.  Läs mer.

 

FÖRETAGARE VILL HÖJA 

 KNALLARNAS HYROR

 

Företagare i Lomma hamn vill stoppa de marknadshandlare som säljer mat från sina vagnar. Läs mer.

 

      TINGSRÄTTENS LEDNING

            FÅR HÅRD KRITIKDe anställda på Tingsrätten är kritiska till   ledningens agerande och chefen avgår. Läs mer.

 

Håkans kassaregister exploderade

            Se vidio-klipp här

FÖR GAMMAL FÖR

BANKENS TJÄNSTER


När en 75 årig far skulle överföra 5 000 kronor från sitt konto till sonens stoppades överföringen av banken då SEB:s säkerhetssystem spärrade faderns kontot.

Läs mer

ARTIKLAR, DEBATT,

 INSÄNDARE

 

Baromertern

3 okt 2020

Även Marknader, Tivolin och

Knallar är en del av den

svenska kulturen.

16 augusti 2020

När hjälpen behövs får knallarna kalla handen

 

Aftonbladet

11 augusti 2020

Marknaderna stoppas-men vi får inget stöd

 

DALA-DEMOKRAtEN

31 augusti 2020

Ge till de rika och skit i de fattiga är statens melodi.

11 juni 2019

Vi måste lagstifta så kontanterna blir kvar

Fortsätt

 

Nya Wermlands-Tidning

10 augusti 2020

Marknadshandeln var den enda som stoppades EXPRESSEN25 juli 2014

Nya lagen bryter ner ett svenskt kulturarv

 

NORRTÄLJE TIDNING

23 oktober 2020

Sopa inte knallarnas krav under mattan

 

Jönköpings posten

30 juli 2020

Medan det mesta får hålla öppet särbehandlas marknadshandeln

 

Göteborgs-Posten

9 augusti 2019

Ej rättssäkert av Skatteverket

 

  ADVOKATER ENIGA: ANSER     ATT FÖRVALTNINGSRÄTTER                ÄR PARTISKA


Advokater som processar i förvaltnings-domstolar och brottmålsadvokater anser att processerna i förvaltningsdomstol inte håller tillfredställande kvalitet.

Läs mer.