Hem

   SWEDBANK FÖRLORADE I                  TINGSRÄTTEN

      Fick inte säga upp Widar Nords betalkonto

Varken Widar Nord eller rätten köper Swedbanks hänvisning "bristande kundkännedom". Domstolen fastställde att uppsägningen var ogiltig. Läs mer

KRÄV ATT ALLA  MÅSTE TA          EMOT KONTANTER


14 september 2021. Ledamöter på väg till riksmötets öppnande i Riksdagshuset.Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag


I min skrivelse till Riksdagens Ledamöter motiverar jag varför dom i motioner ska begära en lagändring som innebär att alla är skyldiga att ta emot svenska sedlar och mynt. Jag inleder skrivelsen så här:


DEN ALLMÄNNA MOTIONSTIDEN NÄRMAR SIG

Och jag tar mig friheten att med detta brev uppvakta dig med en vädjan att lägga en motion som kräver lagstiftning att alla är skyldiga att ta emot svenska sedlar och mynt som betalning för varor och tjänster, med bland annat följande motivering. Läs mer


Torg och marknadshandeln har i alla tider varit ett populärt besöksmål. Ända från längst i söder och hela vägen upp till nordligaste Sverige finns både salutorg och marknader som tillsammans besöks av miljontals människor. Läs mer

   JO ANMÄLAN MOT FINANSINSPEKTIONEN

Finansinspektionen har i samlingsärende 21-9930 tagit emot ett stort antal anmälningar från allmänheten som innefattar skarp kritik mot banker. Kritiken riktas mot anmälda bankers ovilja att uppfylla de rättigheter som tillkommer svenska konsumenter genom EU:s betalkontodirektiv implementerat den 1 juni 2017.  Läs mer.

 

FÖRETAGARE VILL HÖJA 

 KNALLARNAS HYROR

 

Företagare i Lomma hamn vill stoppa de marknadshandlare som säljer mat från sina vagnar. Läs mer.

 

      TINGSRÄTTENS LEDNING

            FÅR HÅRD KRITIKDe anställda på Tingsrätten är kritiska till   ledningens agerande och chefen avgår. Läs mer.

 

    ADVOKATER ENIGA: ANSER ATT FÖRVALTNINGSRÄTTER ÄR PARTISKA


Advokater som processar i förvaltnings-domstolar och brottmålsadvokater anser att processerna i förvaltningsdomstol inte håller tillfredställande kvalitet. Läs mer.