ANSÖKNINGSFORMULÄR TILL TOMERs MARKNADER I SALA OCH KOPPARBERG.

Alla fält markerade med * måste vara ifyllda innan ansökan går att sända till TOMER.

*Ange vilken marknad du söker plats till, ange även datum

SÖKANDE
*Sökandes namn

*Sökandes registreringsnummer

*Gata, LGH, Box

*Postnummer

*Ort

*Kontaktperson

*Telefon/er

*E-post


OM NI INTE HAR DELTAGIT PÅ MARKNADEN TIDIGARE
ELLER INTE ÖNSKAR SAMMA PLATSER SOM TIDIGARE SKRIVER NI ER NYA PLATSANSÖKAN HÄR
Vi ansöker om totalt antal 3 meters platser

Vanlig disk/ar

Försäljningsvagn/ar

Demoplats/er

Har ni deltagit på marknaden tidigare?
Ange isåfall era tidigare platsnummer
Platsnummer med vanlig/a disk/ar tidigare år

Platsnummer med försäljningsvagn/ar tidigare år

Platsnummer med Demoplats/er tidigare år


Önskar Ni samma plats/er som tidigare? Svara Ja eller nej


*Behövs extra djup för fordon Svara JA eller NEJ

Om el önskas, ange antal uttag samt amp

Kommer ni att använda gasol

Medlemsnummer i TOMER


ANGE SORTIMENTET NOGA
Endast angivet sortiment får säljas
*Sortiment samt övrig info

VÄLKOMMNA ATT SÖKA MARKNADSPLATSER       PÅ SALA OCH KOPPARBERGS MARKNADER

TOMER tar över både

  Sala höstmarknad den 23-24 september 2022 och

Kopparbergs Marknad den 24-25 september 2022

Ansökan om försäljningsplats/er kan du enkelt göra här på knallewebens formulär eller här på TOMER