FÖR GAMMAL FÖR

BANKENS TJÄNSTER

När en 75 årig far skulle överföra 5 000 kronor från sitt konto till sonens stoppades överföringen av banken då SEB:s säkerhetssystem spärrade faderns kontot.


När fadern kontaktade banken fick han beskedet att han var för gammal för att hantera bankens digitala tjänster, något han anmälde till Diskrimineringsombudsmannen.


Det var först efter besök på den aktuella banken som banken tog bort spärren som det automatiska säkerhetssystemet lagt på kontot.

   60-ÅRING VAR FÖR GAMMAL ATT FÅ LÅN

Han ansökte om lån för att bygga ut villan, men fick inget lån på grund av sin ålder.


Ett EU-direktiv som gick ut till de svenska bolåneinstituten innebär att låntagarens kommande inkomstförändringar ska bedömas vid nya lån. Något som innebär att du blir mindre attraktiv för bankerna ju närmare pension du kommer.

Håkans kassaregister exploderade

            Se vidio-klipp här

 Vild Hasse Bengtsson

 Se vidion med Vild Hasse här.


Landets mest kända korvhandlare fångad  på vidio vid sitt korvstånd en sommardag år 2003 på en marknad någonstans  i Sverige