PROBLEM PÅ ÖREBRO TINGSRÄTT      ANSTÄLLDA SLUTAR

  

Undersökningar visar att tingsrätten i Örebro har så dålig arbetsmiljö så att vissa söker sig därifrån.

 

Risken för repressalier och reprimander gör att vissa är rädda för att berätta hur verkligheten ser ut, trots att anställningen på tingsrätten har upphört.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Närliggande  myndigheter, som polis och kriminalvård nås av  tingsrätten, menar       personer på tingsrätten i Örebro.

 

Det är chefernas dominanta agerande och inställning mot de anställda som gör att arbetsmiljön är under all kritik, det finns berättelser hur personer fått fysiska och psykiska problem av den rådande arbetssituationen.

 

Arbetssituationen och återkommande fel i handläggningen uppges påverka rättssäkerheten. Fel i målen har inneburit att domare under pågående förhandlingar flera gånger fått be om ursäkt. Det uppges vara omöjligt att verka där om man har någon som helst känsla för rättssäkerhet.


LAGMANNEN AVGÅR

Lagmannen, som  är chef för Örebro tingsrätt, bekräftar för SVT Nyheter Örebro att han ska sluta. 

Se SVT nyheter Örebro här

Till första sidan

Håkans kassaregister exploderade

            Se vidio-klipp här

 Vild Hasse Bengtsson

 Se vidion med Vild Hasse här.


Landets mest kända korvhandlare fångad  på vidio vid sitt korvstånd en sommardag år 2003 på en marknad någonstans  i Sverige